У сусрет изложбама које ће поставити ЈУ Специјална библиотека за слијепа и слабовида лица Републике Српске, библиотекарка Јелена Радаковић је превела стандард установљен од стране наше кровне организације ИФЛЕ, у којем су дате смјернице за позајмљивање библиотечке грађе при Одјељњеу за ријетке књиге и рукописе.

Превод, по први пут објављен на српском језику, може се наћи на званичној страници ИФЛЕ на линку испод:

https://repository.ifla.org/bitstream/123456789/2588/1/guidelines-exhibition-loans-sr.pdf