Dana 06.06.2019. g. u prostorijama biblioteke sastali si se direktor JU Centra za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju „Budućnost“ Derventa Vladan Popović, predsjednik Saveza slijepih RS Branko Suzić i direktor JU Specijalne biblioteke za slijepa i slabovida lica RS Želimir Radinović.

Na početku tročasovnog sastanka razmijenjene su informacija o aktuelnom radu i aktivnostima ovih ustanova tj. organizacija koje se bave problematikom slijepih i slabovidih lica.

Razgovaralo se o mogućim vidovima njihove međusobne saradnje, naročito u oblasti obrazovanja i kulture.

Predložen je nacrt Sporazuma o međusobnoj saradnji koji bi potpisali rukovodioci ova tri subjekta a zaključio bi se na period od četiri godine. Potpisnice Sporazuma obavezale bi se da naizmjenično svake godine budu domaćini i tehnički organizatori  obrazovnih, kulturnih, sportskih, šahovskih i rekreativnih susreta u skladu sa utvrđenim godišnjim planovima međusobne saradnje, a čiji je cilj podizanja kvaliteta života i veća uključenost slijepih i slabovidih lica svih uzrasta u društveni život.

Utvrđen je Plan realizacije manifestacija republičkog karaktera u kojima će sva tri subjekta aktivno sudjelovati i sarađivati.

Za 2019. godinu  dogovorene su slijedeće aktivnosti: organizovanje 21. pojedinačnog i 13. ekipnog prvenstva slijepih i slabovidih lica RS u kuglanju krajem avgusta u Derventi; obilježavanje Svjetskog dana vida i Međunarodnog dana bijelog štapa sredinom oktobra; učešće u manifestaciji „Višnjićevi dani“ u Bijeljini početkom novembra; obilježavanje Međunarodnog dana lica sa invaliditetom 3.  decembra.

Konstatovano je da se pitanju Marakeškog sporazuma u narednom periodu treba pokloniti veća pažnja i značaj, kao i sistematizaciji Brajevog pisma.

Takođe dogovorena je saradnju sa Bibliotekom za slijepe Crne Gore i Centrom za kulturu „Homer“ iz Podgorice, koji će početkom oktobra gostovati u Banjaluci i Derventi sa pozorišnom predstavom.