U sklopu obilježavanja Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom (3. decembar), JU Specijalna biblioteka za slijepa i slabovida lica RS će u četvrtak, 7. decembra 2017. godine u 12 sati, zajedno sa svojim korisnicima (slijepim i slabovidim licima) posjetiti JU Muzej Republike Srpske.

Riječ je o nastavku uspješne saradnje između dvije javne ustanove iz oblasti kulture i obrazovanja, ali i jedinstvena prilika da se lica sa oštećenim vidom sa područja Grada Banjaluke upoznaju sa trenutim dešavanjima u Muzeju – stalnom i novom postavkom i da odslušaju stručno predavanje.

Podsjetimo, Međunarodni dan osoba sa invaliditetom proglašen je od strane Ujedinjenih nacija (rezolucija 47/3) i širom svijeta se obilježava svakog 3. decembra, počev od 1992. godine.

Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom temelji se na načelima poštovanja urođenog dostojanstva individualne autonomije osoba sa invaliditetom. Individualna autonomija osobe sa invaliditetom podrazumijeva i pravo te osobe da bira gdje će, sa kim i kako živjeti, kao i njeno pravo da živi samostalno i da bude uključena u lokalnu zajednicu.

Tema ovogodišnjeg Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom je „Transformacija prema održivom i istrajnom društvu za sve“ (Transformation towards sustainable and resilient society for all), kojom se promovišu prava i perspektive osoba sa invaliditetom širom svijeta.