U  prostorijama Specijalne biblioteke za slijepa i slabovida lica Republike Srpske u periodu od 23. do 27. maja 2015. godine održan je kurs kaligrafije pod nazivom „Pišem ćirilicu“.  Ovu petodnevnu radionicu lijepog pisanja drže Mihailo Simović, profesor u srednjoj školi primjenjenih umjetnosti u Šapcu, i Tijana Božić, profesor grafičkog dizajna. Na uvodnom predavanju polaznici su se upoznali sa počecima kaligrafije, specifičnostima kaligrafskog pisma i pribora, a a potom se krenulo na praktičan rad. Cilj radionice je da polaznici ovladaju vještinom pisanja ustavne ćirilice. Na kraju kursa svaki od polaznika uradiće po jedan kaligrafski rad, po uzoru na naše stare srednjovjekovne rukopise. Svi radovi biće potom i izloženi. Među polaznicima kursa najviše je studenata, asistenata i saradnika Filološkog fakulteta, na čiju je inicijativu i u čijoj je organizaciji kurs i održan.