U četvrtak 17.04.2014. u 11.30 časova u Galeriji JU Centra za kulturu i obrazovanje Laktaši JU Specijalne biblioteka za slijepa i slabovida lica Republike Srpske predstaviće svoje bibliotečke usluge.

Organizator prezentacije je JU Narodna biblioteka „Veselin Masleša“ Laktaši u saradnji sa JU Centrom za socijalni rad Laktaši.

Pozivamo sve zainteresovane da dođu.

Detaljnije informacije u linku: http://bibliotekalaktasi.org/index.php/20-2014-04-14-07-48-40