Predstavnici JU Specijalne biblioteke za slijepa i slabovida lica Republike Srpske prisustvovali su jednodnevnoj Konferenciji Saveza gluvih i nagluvih Republike Srpske na temu „Značaj donošenja Zakona o znakovnom jeziku gluvih Republike Srpske“ koja se održala 20. septembra 2017. u Administrativnom centru Vlade Republike Srpske.

Konferencija koja je organizovana povodom Međunarodne nedjelje gluvih lica, okupila je srodne organizacije iz regiona (Savez gluvih i nagluvih Srbije, Savez gluhih Hrvatske i Udruženja gluhih Kantona Sarajevo), ali i udruženja (ustanove) koje rade sa osoboama sa invaliditetom u cilju poboljšanja kvaliteta njihovog života.

Kroz konstruktivnu diskusiju i primjere dobre prakse na konferenciju su predstavljena neka od rješenja iz susjednih zemalja, te je donesen zaključak da se ovom problemu treba pristupiti multisektorski. Predsjednica Saveza gluvih i nagluvih Republike Srpske Dubravka Ostojić istakla da je potrebno da cijelo društvo radi na usavršavanju i donošenju ovog zakona, kako bi se gluvim licima omogućila što veća samostalnost .

Savez gluvih i nagluvih RS ove godine obilježava 25 godina rada i postojanja na čemu su im čestitali svi prisutni, ali i predstavnici Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.