Гендер центар је организовао први дводневни семинар о равноправности полова за државне службенике и друге актере који дјелују у области културе и умјетности у Републици Српској. Семинар је одржан 17-18.02.2011. године у Бањој Луци у хотелу „Босна“, уз подршку УНДП БиХ из средстава пројекта „Унапређење културног разумијевања у БиХ“.

Испред Библиотеке семинару је присуствовала библиотекарка Драгана Божић.

Презентације су одржале мр Драгана Петровић из Београда, сликарка и савјетница у Управи за родну равноправност Владе Србије, и Сандра Дукић, умјетница из Бање Луке. Теме презентација биле су Гендер/род, Родна димензија културног и умјетничког стваралаштва, Архетипи и стереотипи кроз историју, Представа жена и мушкараца у умјетности, Судбина жена умјетница, Модерно доба – Жене и поп култура.

Култура је од велике важности за друштвени и економски развој друштва, чији је интегрални дио остваривање равноправности полова као основног људског права и предуслова постојања стварне демократије. Такође, може бити и препрека остваривању равноправности полова, тако да је важно испитивати односе између културе и равноправности полова – како култура утиче на равноправност полова и обрнуто. Треба имати у виду да култура није статична већ веома динамична и да се стално прилагођава и мијења у складу са новим друштвеним потребама и условима. Питање умјетности и равноправности полова је веома осјетљиво и мора се посебно водити рачуна да се у политикама равноправности полова не ради о преиспитивању умјетности у сврху политичких циљева, већ се ради о стварању друштва једнаких могућности и недискриминације, које ће свима омогућити приступ култури и умјетности, без обзира на пол.