Gender centar je organizovao prvi dvodnevni seminar o ravnopravnosti polova za državne službenike i druge aktere koji djeluju u oblasti kulture i umjetnosti u Republici Srpskoj. Seminar je održan 17-18.02.2011. godine u Banjoj Luci u hotelu „Bosna“, uz podršku UNDP BiH iz sredstava projekta „Unapređenje kulturnog razumijevanja u BiH“.

Ispred Biblioteke seminaru je prisustvovala bibliotekarka Dragana Božić.

Prezentacije su održale mr Dragana Petrović iz Beograda, slikarka i savjetnica u Upravi za rodnu ravnopravnost Vlade Srbije, i Sandra Dukić, umjetnica iz Banje Luke. Teme prezentacija bile su Gender/rod, Rodna dimenzija kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, Arhetipi i stereotipi kroz istoriju, Predstava žena i muškaraca u umjetnosti, Sudbina žena umjetnica, Moderno doba – Žene i pop kultura.

Kultura je od velike važnosti za društveni i ekonomski razvoj društva, čiji je integralni dio ostvarivanje ravnopravnosti polova kao osnovnog ljudskog prava i preduslova postojanja stvarne demokratije. Takođe, može biti i prepreka ostvarivanju ravnopravnosti polova, tako da je važno ispitivati odnose između kulture i ravnopravnosti polova – kako kultura utiče na ravnopravnost polova i obrnuto. Treba imati u vidu da kultura nije statična već veoma dinamična i da se stalno prilagođava i mijenja u skladu sa novim društvenim potrebama i uslovima. Pitanje umjetnosti i ravnopravnosti polova je veoma osjetljivo i mora se posebno voditi računa da se u politikama ravnopravnosti polova ne radi o preispitivanju umjetnosti u svrhu političkih ciljeva, već se radi o stvaranju društva jednakih mogućnosti i nediskriminacije, koje će svima omogućiti pristup kulturi i umjetnosti, bez obzira na pol.