Правила ИФЛА-е за е-књиге у библиотекама базирају се на претпоставци да је за библиотеке и издаваче/ауторе неопходно да договоре разумне услове и одредбе за куповину е-књига, на тај начин омогућавајући библиотекама да испуне своју мисију обезбјеђивања приступа знању и информацијама у својим заједницама. Док су нам потребна рјешења која подржавају издавачеву и ауторову финансијску одрживост, не можемо прихватити да издавач или аутор ограниче способност библиотеке да одобри или набави иначе комерцијално доступне е-књиге за своје библиотечке колекције.

Овај библиотечки стандард са правилима који је прописала ИФЛА, а превела наша библиотекарка Драгана Божић има за циљ да помогне библиотечким стручњацима да обезбиједе својим корисницима е-књигe за преузимање, и као такав од општег је значаја за свих 150 држава чланица ИФЛА-е.

Више детаља на линку испод:

https://repository.ifla.org/bitstream/123456789/3118/1/principles-for-library-elending-rev-aug-2013-sr.pdf