Čovek, ipak, treba da je veran sebi,

Da sopstveni život svoj izdao ne bi,

K’o ni zvezde pute po kojima kruže.

(„Poruka“, Sima Pandurović)

Stihovi velikog srpskog pjesnika Sime Pandurovića tema su ovogodišnjeg literarnog konkursa JU Specijalne biblioteke za slijepa i slabovida lica Republike Srpske.

U ovoj po mnogo čemu neobičnoj i neizvjesnoj 2020. godini, u kojoj se navršava i 60 godina od smrti Sime Pandurovića, ljudi širom svijeta okrenuli su se upravo sebi i svom unutrašnjem svijetu. Iza nas je godina promišljanja, suočavanja, usporavanja. Šta smo na tom putu naučili, o sebi, o drugima, o svijetu? Šta vama govore pomenuti stihovi iz pjesme „Poruka“? Podijelite svoja razmišljanja s nama.

Specijalna biblioteka sprema i Brajevo i zvučno izdanje Pandurovićevih pjesama, čiji izlazak će pratiti proglašenje pobjednika konkursa, čime na još jedan način želimo da odamo čast ovom pjesniku, estetičaru, esejisti, kritičaru, dramskom piscu i prevodiocu i upoznamo naše korisnike s njegovim djelom.

Konkurs je otvoren od 30. oktobra do 30. decembra 2020. godine i za isti važe sljedeća pravila:

  • Na konkurs se mogu slati radovi iz svih književnih žanrova i rodova
  • Jedna osoba može poslati samo jedan rad
  • Prijavljeni radovi mogu biti dužine najviše do  pet (5) stranica  u A4 formatu, tj. u fontu veličine 12 u elektronskoj formi
  • Radovi koji su ranije objavljeni neće biti uzeti u obzir
  • Pravo na konkurs imaju sva zainteresovana lica sa govornog područja bivše Jugoslavije.

Radove  blagovremeno slati na adresu biblioteke, Frane Supila 31f, 78 000 Banjaluka ili na i-mejl konkurs.bsrs@mail.com

Rad se označava šifrom, a podatke o autoru i rješenje šifre dostaviti u posebnoj koverti ili zasebnom i-mejlu.

Po završetku konkursa stručni žiri, u sastavu profesor srpskog jezika, predsjednica Udruženja lektora Republike Srpske  Aleksandra Savić, spikerka Dragica Vukalo i bibliotekarka Dragana Božić pregledaće radove i izdvojiti tri najbolja. Autorima pobjedničkih radova slijedi novčana nagrada, ali i objavljivanje u posebnoj publikaciji na crnom tisku, u zvučnom časopisu „Homer“ i u časopisu na Brajevom pismu „Riječi u prstima“.

SREĆNO SVIMA!