Данас је нашу установу посјетила делегација ЈУ Високе медицинске школе Приједор, у саставу директор Илија Стијепић, секретар Бранко Мудринић и професорка Тања Чолић.

Том приликом потписан је меморандум о сарадњи, чији је циљ унапређење друштвеног положаја и квалитета живота слијепих и слабовидих лица у Републици Српској.

Сарадња се, између осталог,  односи на унапређење активносту у смислу радно-окупационе терапије, културно-забавних и рекреативно-рехабилитационих садржаја за кориснике Библиотеке, развијање волонтеризма, едиукацију кадра који се бави радом са слијепим и слабовидим особама, слање студената који се кроз школовање оспособњавају за рад с лицима са инвалидитето на практичну наставу у Специјалну библиотеку, стварање инфраструктурних предуслова за провођење радне терапије у оквиру Специјалне библиотеке итд.

Конкретни кораци прецизираће се у наредним састанцима.

Част нам је и задовољство што ћемо имати прилику да сарађујемо са Високом школом Приједор, те наставити успјешну комуникацију са професорицом Чолић, на чију иницијативу је и дошло до овог меморандума.

По завршетку састанка директор и секретар Високе школе обишли су просторије Библиотеке и упознали се с њеним радом. Директорица Мирела Шарић поклонила им је испред Библиотеке примјерак књиге „Песме старог Јапана“ Милоша Црњанског, која је штампана истовремено на Брајевом писму и у обичној црној штампи.