JU Specijalna biblioteka za slijepa i slabovida lica Republike Srpske i Helsinški parlament građana Banja Luka u utorak, 3. novembra od 11.00 do 14.00 časova u kafe baru Muzičkog paviljona „Petar Kočić“ u Banjaluci organizovali su akciju „Kafa bez predrasuda“.
Riječ je o performansu, gdje su stolice u kafeu pretvorene u invalidska kolica, a na svakom stolu pored informativnog letka bio je i povez za oči. Gosti su zamoljeni da bar dio vremena dok sjede u kafiću stave povez na oči i rade sve što bi inače radili kako bi doživjeli iskustvo o tome kako je živjeti bez čula vida.
Cilj akcije je da podstakne građane na razmišljanje kako je biti osoba sa invaliditetom u našem društvu i sa kojim sve problemima i izazovima se pripadnici ove populacije svakodnevno susreću.
Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, u prosjeku 15 posto stanovnika jedne zemlje čine osobe s invaliditetom. U skladu s tim, pretpostavlja se da u BiH ima oko 568.743 osobe s invaliditetom.
I pored toga što je Bosna i Hercegovina potpisala i ratifikovala UN Konvenciju o pravima osoba sa invaliditetom 2010. godine mnogi od njih nemaju pristup javnim, kulturnim i obrazovnim institucijama zbog arhitektonskih barijera i nemogućnosti pristupa informacijama.