Gost Specijalne biblioteke za slijepa i slabovida lica RS tokom 18. i 19. maja 2015. bila je Dragana Milunović, rukovodilac Odseka za slepe i slabovide Narodne biblioteke Srbije. Prvog dana boravka, u organizaciji Specijalne biblioteke,  Dragana Milunović  održala je  predavanje „Savremeni bibliotečki pristup za osobe sa invaliditetom“ u Narodnoj biblioteci Gradiška. Radi se o akreditovanom predavanju koje je sastavni dio obrazovne ponude Narodne biblioteke Srbije, a cilj je da se u Srbiji i regionu utiče na širenje svijesti o potrebi unapređenja bibliotečkih usluga za osobe sa invaliditetom. Poseban akcenat stavljen je pritom na slijepe i slabovide osobe, s obzirom na to da bibliotečku građu jedino mogu da koriste u alternativnim formatima i publikacijama kao što su knjige u audio-formatu ili štampane brajevim pismom. Milunovićeva je pomenuto predavanje predstavila u javnim bibliotekama širom Srbije, a prije dvije godine i u Specijalnoj biblioteci u Banjaluci. Prema njenim riječima, većina javnih biblioteka u Srbiji nabavila je računar sa govornim softverom, čime je učinjen prvi korak u unapređenju dostupnosti bibliotečkih sadržaja za slijepa i slabovida lica.
Direktorica Narodne biblioteke Gradiška Snježana Miljković istakla je da gradiška biblioteka trenutno nema zasebno odjeljenje za osobe sa invaliditetom i potrebna pomagala, ali je cilj da se takvo odjeljenje u narednom periodu formira i omogući da knjiga bude dostupna svima.
Direktor biblioteke Želimir Radinović podsjetio  je prisutne da u Republici Srpskoj ima oko 2.000 slijepih i slabovidih lica, a da su oko 600 njih korisnici Specijalne biblioteke. Osim centralne biblioteke u Banjaluci, postoje odjeljenja za slijepe korisnike u sedam gradova u Srpskoj pri matičnim bibliotekama i organizacijama slijepih.