Традиционални сусрети библиотекара ове године одржани су у Требињу 16. и 17. априла.

Под називом „Усклађивање потреба и могућности у савременом библиотекарству“ овај скуп који је током година добио и међународни карактер, окупио је преко двјеста библиотекара из цијелог региона (Србије, Црне Горе, Хрватске).

Циљ овог семинара, који је  организован од стране Друштва библиотекара Републике Српске је размјењивање искустава у савременом библиотекарству и стицање нових сазнања од стране предавача, који су путем својих излагања приказали примјере добре праксе у библиотекарству, али и проблеме на које наилазе као и превазилажење истих.

Ове године, у склопу семинара, у хотелу Леотар одржане су паралелно са предавањима и двије радионице које су се бавиле школским, односно дигиталним библиотекама (LoCloud).

Више о самом семинару, са којег је лијепе утиске понијела и представница наше Библотеке, можете пронаћи и на званичној страници Друштва библиотекара   www.bibliotekarirs.org