Tradicionalni susreti bibliotekara ove godine održani su u Trebinju 16. i 17. aprila.

Pod nazivom „Usklađivanje potreba i mogućnosti u savremenom bibliotekarstvu“ ovaj skup koji je tokom godina dobio i međunarodni karakter, okupio je preko dvjesta bibliotekara iz cijelog regiona (Srbije, Crne Gore, Hrvatske).

Cilj ovog seminara, koji je  organizovan od strane Društva bibliotekara Republike Srpske je razmjenjivanje iskustava u savremenom bibliotekarstvu i sticanje novih saznanja od strane predavača, koji su putem svojih izlaganja prikazali primjere dobre prakse u bibliotekarstvu, ali i probleme na koje nailaze kao i prevazilaženje istih.

Ove godine, u sklopu seminara, u hotelu Leotar održane su paralelno sa predavanjima i dvije radionice koje su se bavile školskim, odnosno digitalnim bibliotekama (LoCloud).

Više o samom seminaru, sa kojeg je lijepe utiske ponijela i predstavnica naše Bibloteke, možete pronaći i na zvaničnoj stranici Društva bibliotekara   www.bibliotekarirs.org