Direktor Želimir Radinović izlagao o značaju Specijalne biblioteke

Poslije dvije godine pauze, 27. i 28. aprila u Trebinju u hotelu „Leotar“ održan je stručni skup bibliotekara u organizaciji Društva bibliotekara Republike Srpske. Ove godine Društvo obilježava jubilej – 25 godina uspješnog rada i djelovanja.

Skup je okupio više od dvije stotine bibliotekara iz Republike Srpske, Federacije BiH, Srbije i Crne Gore.

Na otvaranju seminara u velikoj sali hotela „Leotar“ prisutnima se obratila direktorka Narodne biblioteke Trebinje Milosava Supić Vuković, a potom i predsjednica Društva bibliotekara Stojka Mijatović. Ispred Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske pozdravnu riječ uputila je Milica Kotur, poželjevši sretan rad. Skup je pozdravio i upravnik Narodne biblioteke Republike Srbije Vladimir Pištalo koji je istakao značaj ličnih kontakata među bibliotekarima usljed kojih dolazi do daleke uspješnije, prirodnije i direktnije saradnje.

„Nije bilo nikakvih skupova dvije godine i ljudi su željni susreta, priče. Ljudi će podnijeti referate iz svoje oblasti, a ovaj skup na neki način obilježava kraj dvije godine neobičnog života u izolaciji i skrivenih lica. Sada smo otkrili lica, jedni drugima i to je smisao ovog skupa. Knjiga je prenosiva magija, može da se nosi sa jednoga mjesta na drugo i kažu da su knjige najstrpljiviji učitelji, a bibliotekari i njihovo strpljenje omogućuju da ti učitelji dopru do onih kojima su potrebni“, istakao je Pištalo.

Skup je pozdravio i predsjednik Društva bibliotekara Srbije Bogdan Trifunović  kao i Jovan Cvjetković, generalni direktor Srpske novinske agencije (SRNA), koji je pročitao pismo akademika Mira Vuksanovića koji nije bio u mogućnosti da prisustvuje.

Uslijedio je radni dio. Teme ovogodišnjeg seminara bile su Fondovi – izgradnja i vidljivost i Uloga nove generacije bibliotekara u razvoju bibliotekarstva.

Tokom dva dana izloženo je preko 50 radova. Skup se istovremeno održavao u dvije sale, za bibliotekara narodnih i univerziteskih biblioteka i školske bibliotekare.

Prvog dana programa rad o značaju JU Specijalne biblioteke za slijepa i slabovida lica Republike Srpske predstavio je rukovodilac ustanove Želimir Radinović, koji je kroz devet tačaka ukazao na važnost Biblioteke u procesu obrazovanja, kulture i rada sa korisnicma (osobama sa oštećenim vidom) koji predstavlja važan dio inkluzivnog procesa kojem ustanova teži. Imajući to u vidu, Radinović je pričao o bogatom bibliotečkom fondu, edicijama („Jedan pisac, jedna knjiga“ i „Otrgnuti od zaborava“), časopisima („Homer“ i „Riječi u prstima“) ali i o besplatnoj platformi E-biblioteka koja daje mogućnost pojedincu da se putem interneta upozna sa knjigama koje su snimljene u tonskom studiju Biblioteke. Poseban akcent je stavljen i na književno stvaralaštvo slijepih i slabovidih lica, literarni konkurs, radionice i predstavu „Čudesna priča o Helen Keler“ koja je inspirsana književnim djelom slijepe spisateljice. Izlaganje je naišlo na pozitivan odjek i ukazalo na ulogu Specijalne biblioteke u životu slijepog korisnika.

Uz stručni skup održan je prateći program u vidu promocija knjige, izložbe i svečane večere.