U okviru TEMPUS projekta „Jednake mogućnosti za studente sa posebnim potrebama u visokom obrazovanju“ (Equal opportunities for students with special needs in higher education  EQOPP), 13. juna 2014. je na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci održan Dan otvorenih vrata Centra za podršku studentima sa invaliditetom UNBL.

U ovom programu, značajnom kako za studente tako i za cjelokupnu akademsku zajednicu, javne ustanove iz oblasti obrazovanja i kulture učestvovali su  i predstavnici naše Biblioteke – rukovodilac Želimir Radinović i tiflograf Jovica Radanović.

Više podataka o Danu otvorenih vrata, pročitajte na internet stranici  Univerziteta u Banjoj Luci

https://bsrs.rs/novosti-iz-biblioteke/odrzan-dan-otvorenih-vrata-centra-za-podrsku-studentima-sa-invaliditetom

Skrećemo vam pažnju i na internet stranicu Centra za podršku studentima sa invaliditetom koja je prilagođena osobama sa oštećenim vidom

http://www.centar.rs.ba/