Projekat Specijalne biblioteka za slijepa i slabovida lica Republike Srpske „Od hobija do hljeba“, podržan sredstvima FIGAP-a, obilježio je i ovu sedmicu. Poslije veoma uspješnih i medijski dobro propraćenih prošlonedjeljnih  kreativnih radionica izrade nakita, u ponedjeljak i srijedu, 24. i 26. novembra 2014. godine održane su planirane radionice radnog prava i (samo)zapošljavanja te marketinga i promocije na tržištu u Bijeljini i Banjaluci, u prostorijama MOS Bijeljina, tj Specijalne biblioteke.
Slijepe i slabovide žene mogle su da čuju korisne informacije o tome kako da pokrenu sopstvenu djelatnost i na pravi način je plasiraju na tržište. Prva radionica održana je u Bijeljini, da bi se dva dana kasnije ponovila u Banjaluci.
Radionicu radnog prava, zapošljavanja i samozapošljavanja vodila je Nedeljka Brkić. Polaznice radionice upoznale su se sa međunarodnom pravnom regulativom u oblasti zapošljavanja i samozapošljavanja, koji su to stimulansi za poslodavca koji zapošljava lice sa invaliditetom, koja odobrenja treba nabaviti i kakve su procedure prilikom prijavljivanja u Poresku upravu, APIF, UIO i sl. Sa ovim informacijama polaznice su već imale priliku da se okvirno upoznaju kroz Vodič kroz rodnu ravnopravnost i prava žena sa invaliditetom u zapošljavanju Vere Bošković, koji im je predstavnjen u zvučnoj i brajevoj tehnici. Ova radionica im je omogućila praktičan pristup i uvid u korisne detalje, i bila je interaktivnog karaktera, jer su se učesnice aktivno uključivale pitanjima, prijedlozima i sugestijama. Istakle su da su, nažalost, u više navrata osjetile diskrimanaciju na svojoj koži, pa nemaju mnogo povjerenja u vladavinu prava. Ali s druge strane, vjeruju u ovaj projekat i imaju velika očekivanja od njega. Polaznice su se složile da bi bilo praktično i mudro osnovati udruženje, jer kao pojedinkama manje su im šanse za uspjeh. Interesantno je i fascinantno da su žene i iz Banjaluke i iz Bijeljine i poslije kreativnih radionica, u kućnim uslovima nastavile sa izradom nakita jer žele da se na što bolji način predstave na predstojećim izložbama. Ova j projekat shvataju kao veliki šansu da pokažu javnosti šta sve umiju, pobjede predrasude i dokažu se kao punopravne učesnice u društvu.
Edukatorica na radionici marketinga i promocije na tržištu bila je Dunja Todorović. Izuzetan značaj pravilnog plasmana proizvoda na tržište nije potrebnio posebno isticati. U današnje vrijeme dobar marketing je pola obavljenog posla. Edukatorica je kroz razgovor sa polaznicama prošla korak po korak sve etape koje im predstoje u plasiranju svog proizvida kupcu. Realizacojom ideje projekta dobili smo gotov proizvod – unikatan, ručno rađeni nakit. Poslije istraživanja tržišta i njegovih zakonitosti, polaznice  su odredile ciljnu grupu kojoj su namjenile svoj proizvod, a to su žene od 15-65 godina. Slijedeći korak bio bi prikazati proizvod potencijalnom kupcu – izlaganjem  u specijalizovanim radnjama, ali i na ostalim dostupnim mjestima kao što je biblioteka. Mediji su najbrži način da široka javnost sazna za nas i njihove velike potencijale valja što bolje iskoristiti. Takođe internet portali i društvene mreže (npr. fejsbuk stranica „Od hobija do hljeba“) odličan su način za brzu, efikasnu i besplatnu promociju. Pri reklamiranju potrebno je istaći specifičan element koji ovaj nakit čini posebnim u odnosu na druge, a to je činjenica da su ga uradile slijepe i slabovide žene. Ovaj tzv. socijalni marketing treba svakom prilikom isticati, npr. napraviti prikladne, moderne plakate s fotografijama na kojima žene rade. Stečena znanja učesnice će uskoro moći i praktično da primjene na prodajnim promotivnim izložbama koje slijede.
Učesnice u Bijeljini i Banjaluci su po završetku radionica popunile anketne listiće gdje su visokim ocjenama ocijenili projekat Biblioteke i praktičan pristup predavača na odslušanim radionicama, uz primjedbu da je projekat mogao duže da traje. Većina žena izrazila je želju i volju da nastavi sa izradom radova i pokuša da pretvori hobi u izvor prihoda.
Radionicu u Bijeljini i ovaj put su propratili brojni mediji, a specijalan prilog BN televizije  emitovan je istog dana u emisiji „Danas u Srpskoj“. Radionici u Bijeljini prisustvovao je direktor biblioteke Želimir Radinović.
Banjalučkim radionicama odazvao se ovaj put i veći broj muškaraca, kojima  su se teme radionica učinile korisnim i interesantnim.
U završnici projekta „Od hobija do hljeba“ planiran je veliki okrugli sto o preduzetništu i sposobnostima slijepih i slabovidih žena i uopšte analizom postignuća projekta, kao i završna zajednička izložba svih radova, praćena prigodnim kulturno-umjetničkim programom.