Позивамо вас да у петак, 4. октобра, у 13 часова присуствујете предавању гошће из Београда, мр Драгане Милуновић, руководиоца Одсека за слепе и слабовиде Народне библиотеке Србије.
Предавање ће се одржати у конференцијској сали Специјалне библиотеке за слијепа и слабовида лица Републике Српске, у улици Фране Супила 31Ф.

Драгана Милуновић досад је одржала неколико десетина предавања, семинара и радионица у вези са различитим сегментима развијања библиотечких услуга за особе са инвалидитетом у библиотекама у Србији и региону, а претходни период је провела у Краљевском националном институту слијепих особа (Royal National Institute of Blind People) у Лондону.
Аутор је приручника Ка кориснику са инвалидитетом – 100 питања и 100 одговора у вези са формирањем и развојем библиотечких услуга за особе са инвалидитетом. Приручник представља практични резултат интеракције аутора са библиотекарима широм Србије, као и стручне помоћи пружене неким јавним библиотекама при увођењу библиотечких услуга за особе са инвалидитетом.

Предавање:
1. дио – Библиотечке услуге за особе са инвалидитетом: општи уводни дио
2. дио – Центар за слепе и слабовиде Народне библиотеке Србије: Стање и перспективе развоја услуга за особе са инвалидитетом у мрежи библиотека Србије
3. дио – Примјери добре праксе: Краљевски национални институт слијепих особа, Велика Британија

Садржај предавања:
– Специфичности у пружању библиотечких услуга за особе са инвалидитетом са посебним освртом на слијепе и слабовиде као једину категорију инвалида која не може да користи грађу у стандардним штампаним форматима
– Представљање класичних и савремених алтернативних формата публикација, примјера добре праксе у најразвијенијим срединама свијета, као и приказ заступљености и развијености ових специфичних услуга у Србији
–  Пројекат Свјетске дигиталне библиотеке за особе са потешкоћама у читању и план програмских активности Народне библиотеке Србије у изградњи дигиталних колекција за слијепе