Pozivamo vas da u petak, 4. oktobra, u 13 časova prisustvujete predavanju gošće iz Beograda, mr Dragane Milunović, rukovodioca Odseka za slepe i slabovide Narodne biblioteke Srbije.
Predavanje će se održati u konferencijskoj sali Specijalne biblioteke za slijepa i slabovida lica Republike Srpske, u ulici Frane Supila 31F.

Dragana Milunović dosad je održala nekoliko desetina predavanja, seminara i radionica u vezi sa različitim segmentima razvijanja bibliotečkih usluga za osobe sa invaliditetom u bibliotekama u Srbiji i regionu, a prethodni period je provela u Kraljevskom nacionalnom institutu slijepih osoba (Royal National Institute of Blind People) u Londonu.
Autor je priručnika Ka korisniku sa invaliditetom – 100 pitanja i 100 odgovora u vezi sa formiranjem i razvojem bibliotečkih usluga za osobe sa invaliditetom. Priručnik predstavlja praktični rezultat interakcije autora sa bibliotekarima širom Srbije, kao i stručne pomoći pružene nekim javnim bibliotekama pri uvođenju bibliotečkih usluga za osobe sa invaliditetom.

Predavanje:
1. dio – Bibliotečke usluge za osobe sa invaliditetom: opšti uvodni dio
2. dio – Centar za slepe i slabovide Narodne biblioteke Srbije: Stanje i perspektive razvoja usluga za osobe sa invaliditetom u mreži biblioteka Srbije
3. dio – Primjeri dobre prakse: Kraljevski nacionalni institut slijepih osoba, Velika Britanija

Sadržaj predavanja:
– Specifičnosti u pružanju bibliotečkih usluga za osobe sa invaliditetom sa posebnim osvrtom na slijepe i slabovide kao jedinu kategoriju invalida koja ne može da koristi građu u standardnim štampanim formatima
– Predstavljanje klasičnih i savremenih alternativnih formata publikacija, primjera dobre prakse u najrazvijenijim sredinama svijeta, kao i prikaz zastupljenosti i razvijenosti ovih specifičnih usluga u Srbiji
–  Projekat Svjetske digitalne biblioteke za osobe sa poteškoćama u čitanju i plan programskih aktivnosti Narodne biblioteke Srbije u izgradnji digitalnih kolekcija za slijepe