16. маја текуће године, на основу рјешења Владе Републике Српске од 30. марта бр. 04/1-012-2-1422/22  дужност новог директора ЈУ Специјалне библиотеке за слијепа и слабовида лица Републике Српске на мандатни период од четири године, преузела је мр Мирела Шарић, библиотекар савјетник.

Контакт подаци:

имејл: saric.mirela@gmail.com

телефон: 051 – 344 – 530