16. maja tekuće godine, na osnovu rješenja Vlade Republike Srpske od 30. marta br. 04/1-012-2-1422/22  dužnost novog direktora JU Specijalne biblioteke za slijepa i slabovida lica Republike Srpske na mandatni period od četiri godine, preuzela je mr Mirela Šarić, bibliotekar savjetnik.

Kontakt podaci:

imejl: saric.mirela@gmail.com

telefon: 051 – 344 – 530