U utorak 18.02.2014. u 12 časova u Specijalnoj biblioteci za slijepa i slabovida lica Republike Srpske održan je kulturno-umjetnički program, simbolično nazvan „Kultura u podne“. Posjetioci su imali priliku da uživaju u koncertu i taktilnoj izložbi etnografskih predmeta iz Muzeja Republike Srpske namijenjenoj slijepim i slabovidim osobama.
Direktor Biblioteke Želimir Radinović istakao je kontinuitet kulturnih događaja u Biblioteci i zadovoljstvo zbog saradnje sa Muzejom RS. Muzej Republike Srpske i Specijalna biblioteka za slijepa i slabovida lica Republike Srpske udružili su snage u želji da omoguće svim građanima Republike Srpske da se upoznaju sa kulturološkim blagom koje se čuva u Muzeju i bogatom tradicijom našeg naroda. Direktorka Muzeja Republike Srpske Nada Puvačić naglasila je da su Muzej i Biblioteka dvije osnovne nacionalne institucije u svakom društvu, koje treba da podržavaju jedna drugu. Ovaj događaj predstavlja nastavak saradnje Muzeja RS sa ustanovama okupljenih oko slijepih. Naime Muzej Republike Srpske je 2007. godine u svom izložbenom prostoru organizovovao dvije izložbe namijenjene licima sa oštećenjem vida.
Viši kustos Muzeja Vladimir Đukanović, zaslužan za ovu izložbu,  najavio je svoj bukvar za djecu, ali i odrasle, u kojoj će svi ovi predmeti biti predstavljeni i opisani na zanimljiv način.
Posjetioci izložbe imali su priliku da se upoznaju sa eskponatima Etnološkog odjeljenja izrađenim od različitigog materijala i različitih tekstura što su posjetioci mogli da osjete prilikom dodira. Svaki eksponat imao je oznaku na brajevom pismu, a kustos Muzeja odgovarao je na pitanja zainteresovanih o eksponatima.
Na izložbi su, između ostalog, prikazani vuničarka, pastirska čaša, čegratljka, stočno zvono, preslica, tkanica, toke, tepeluk, upletnjak i naručnjaci.
Posjetioci su uživali u nastupu solistkinje na flauti Marije Tomić, stručnog saradnika za muzičko stvaralaštvo pri Ministarstvu prosvjete i kulture RS. Marija je izvela splet motiva iz Krajine nastalih na osnovu djela Vlade Miloševića, kompozitora Slaviše Ševe.
Izložbi i koncertu prisustvovala je odabrana publika iz Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske, Narodne i univerzitetske biblioteke Republike Srpske, Turističke organizacije Republike Srpske, Pedagoškog zavoda, slijepa i slabovida lica iz Banjaluke i okoline, gosti i prijatelji biblioteke.
Specijalna biblioteka još jednom je pokazala i dokazala da je kulturni centar ne samo za slijepu i slabovidu populacije, već i šire.