Dvodnevni seminar „Daisy 2009“ održan je u Lajpcigu 24. i 25. septembra 2009. godine u konferencijskim salama hotela „Ramada“. Seminaru su prisustvovali u predstavnici Biblioteke za slijepa i slabovida lica Republike Srpske. Uz presjek  rezultata i rada Daisy konzorcijuma, akcenat je stavljen na buduća djelovanja i budući razvoj DAISY formata.

Dvodnevna konferencija bila  je podijeljena u dvije radionice, na kojima su brojni učesnici iz više zemalja, između ostalih Japana, SAD-a, Južne Koreje, Holandije, Francuske, Švedske, Njemačke, Australije, Švajcarske, Španije, Velike Britanije, Norveške i dr., održali 20-minutne prezentacije koje su imale za cilj da predstave razvoj novog DAISY 4.0 formata, kao i dosadašnja iskustva i tehnička rješenja koja koriste ovaj format, te iskustva biblioteka za slijepa i  lica u implementaciji programa dostavljanja pristupačnih materijala za slijepa i slabovida lica u DAISY formatu.

U uvodnom izlaganju direktor Biblioteke za slijepa i slabovida lica u Lajpcigu, dr Tomas Kalih napravio je rezime istorijskog razvoja biblioteka za slijepa i slabovida lica u Njemačkoj. Biblioteka u Lajpcigu je najstarija biblioteka za slijepe u Njemačkoj, a počela je da štampa knjige u brajevoj tehnici još 1895. godine. Sve biblioteke za slijepa i slabovida lica u Njemačkoj povezane  su u jedan jedinstveni sistem, a centralna biblioteka  je u Lajpcigu.

 U holu hotela pripremljena je i izložba savremenih uređaja za pripremu i dostavljanje materijala u DAISY formatu, kao i produkcija knjiga za slijepa lica Bibioteke za slijepa i  lica u Lajpcigu.