U subotu, 06.12.2014. u prostorijama banjalučkog Doma omladine održana je završna manifestacija  u okviru projekta „Od hobija do hljeba“.
Program je započeo okruglim stolom „Od hobija do hljeba – Mogućnosti (samo)zapošljavanja slijepih i slabovidih žena & Kreativna terapija“ na kojem su se predstavili učesnici projekta, iz Bijeljine i Banjaluke. Moderator okruglog stola bio je direktor JU Specijalne biblioteke za slijepa i slabovida lica RS Želimir Radinović. On je podsjetio prisutne na početke i tok projekta i naglasio da je ovo samo mali korak i svojevrsni podsticaj osobama sa oštećenjem vida da shvate da svojim angažmanom i trudom mogu da dođu do posla. Teško je i iziskuje puno energije, ali je moguće. Ovo se ne odnosi samo na lica koja imaju problem s vidom, već na sva lica s invaliditetom.

O zapošljavanju slijepih i slabovidih osoba i teškoćama i izazovima s kojima se one sreće u praksi govorio je Radomir Radanović, sekretar Gradske organizacija slijepih Banjaluka. Istakao je prednosti koje nekad lica sa invaliditetom imaju u odnosu na ostale, kao što su tačnost, privrženost, marljivost, a posebno je naglasio pozitivan uticaj posla na samopouzdanje i samovrednovanje lica s invaliditetom. Tuđa njega i pomoć nikad ne mogu nadoknaditi vrijednost novca zarađenog vlastitim radom. Službenica za programsko-projektne poslove, edukaciju i  saradnju Gender centra RS Tijana Arambašić  Živanović zbog obaveza nije mogla da prisustvuje okruglom stolu. O položaju žena sa invaliditetom iz svog iskustva govorila je Ana Kotur, diplomirana pravnica i članica Udruženja paraplegičara, oboljelih od dječije paralize i ostalih tjelesnih invalida regije Banja Luka. Ona je naglasila distinkciju između termina osoba sa invaliditetom i žena sa invaliditetom. Istakla je da koliko žene kod nas u mnogim stvarima i dalje kaskaju za muškarcima, toliko, i još više, žene s invaliditetom zaostaju za ženama bez invaliditeta, i to svojim primjerom treba mijenjati. Ana je najbolji dokaz za to, kao ambiciozna i obrazovana mlada osoba uspjela je da se zaposli, ali nastavlja da se bori za svoja prava i status, a time posredno za prava i status svih lica sa invaliditetom. Anina iskustva sa stipendijama koje je dobila kao lice sa invaliditetom, a za koje ljudi često i ne znaju, prisutni su pažljivo ispratili. Postoje mnogo mogućnosti samo ako se traže i ako je čovjek upućen i obaviješten. Svi učesnici okruglog stola aktivno su učestvovali u razgovoru i dijelili svoje impresije i zapažanja. Irena Bogdanović govorila je o tzv. kreativnoj terapiji, načinu kako da se kroz različite oblike stvaralaštva čovjek, u ovom slučaju lice sa invaliditetom, osjeti ispunjenim. Prisutnima se potom pridružio Vladislav Nešić, autor i režiser pozorišne predstave “Unutrašnja svetla – Inner Lights”, koji je predstavio ovaj zanimljivi eksperiment Pozorišta PATOS iz Smedereva, nastao kroz rad sa slijepim osobama. Okrugli sto na neki način je rezimirao ideje i ciljeve koje smo nastojali da obuhvatimo projektom „Od hobija do hljeba“, ali i dao i dalje smjernice. Tema zapošljavanja i samozapošljavanja slijepih i slabovidih osoba ostaje aktuelna i otvorena, uz nadu da je projekat uspio da skrene pažnju, razbije neke predrasude, inspiriše i ukaže na jedno od rješenja.

U 15 časova, po završetku okruglog stola, prisutni su se premjestili u hol Doma omladine gdje je otvorena izložba nakita slijepih i slabovidih žena Bijeljine i Banjaluke, nastalog u toku projekta. Bilo je tu raznovrsnog nakita – od ogrlica, šalova, rajfova do narukvica i broševa. Na plakatu urađenom za ovu priliku mogle su se vidjeti fotografije s radionica i postupak nastanka nakita. Nakit je izazvao veliko interesovanje posjetilaca koji su mogli i da ga kupe. Cjelokupan zarađeni iznos podijeljen je učesnicima projekta, stvaraocima nakita. Neprodani primjerci moći će i dalje da se kupe putem našeg sajta, fejsbuk stranice i u prodajnim objektima koje ćemo blagovremeno oglasiti.

U16 časova, umjesto u predviđenih 15 i 30, zbog zahtjevnih tehničkih priprema, za prisutne je odigrana najavljena predstava “Unutrašnja svetla”.  Nesvakidašnji koncept pružio je po prvi put mogućnost slijepim osobama da u potpunosti uživaju u jednom pozorišnom komadu, a osobe koje vide su kao publika izjednačene time što su nosile poveze preko očiju tokom 35 minuta, koliko je trajala predstava. Predstava „Inner Lights“ ruši nekoliko standarda. Posmatrač postaje dio scene i aktivan je učesnik svega što se odvija na njoj. Posmatrač koristi sva čula sem jednog, čula vida. Predstava je uspjela da dirne sve učesnike – i slijepe, a i one druge, pogotovo njih jer su po prvi put mogli da iskustveno osjete šta znači doživjeti svijet bez vida.
Čitava manifestacija izazvala je veliko interesovanje medija koji su ispratili cijeli događaj, kao krunu cjelokupnog projekta „Od hobija do hljeba”. Zahvaljujemo medijima što su na dostojan način ispratili sve aktivnosti unutar projekta.
Podsjećamo da je projekat “Od hobija do hljeba” nastao kao rezultat saradnje Gender centra RS i JU Specijalne biblioteke za slijepa i slabovida lica RS, a podržan je sredstvima FIGAP-a (Program za implementaciju Gender akcionog plana BiH 2009-2014). Namijenjen je ekonomskom osamostaljivanju slijepih i slabovidih žena.