Обавјештавамо све заинтересоване особе које имају списатељског дара, да се могу пријавити на наш конкурс. Радови треба да буду искључиво прозни, а тематика у вези са приступачношћу слијепих и слабовидих лица. Конкурс  траје од 15.07. до 01.11. 2010. године.
Радови ће се оцјењивати у двије категорије, јуниорској (до 18 година) и сениорској (преко 18 година).
Наградни фонд конкурса је 1000 конвертибилних марака, дијелиће се по двије награде у свакој категорији. Пријављени радови могу бити дужине највише до  десет (10) страница  у А4 формату, тј. у фонту величине 12 у електронској форми.
Радове  благовремено слати на адресу библиотеке, Фране Супила 31ф или е-mail адресу ssrs@blic.net. Рад се означава шифром а податке о аутору и рјешење шифре достaвити у посебној коверти.
На конкурс се не могу слати већ објављени радови.
Комисија ће извршити избор најквалитетнијих радова, који ће бити објављени у посебном зборнику.
Право на конкурс имају сва заинтересована лица са говорног подручја бивше Југославије.
Све додатне информације можете добити у нашој библиотеци на бројеве телефона: +38751 344-535, 344-530 или путем горенаведене е-mail адресе ssrs@blic.net