Obavještavamo sve zainteresovane osobe koje imaju spisateljskog dara, da se mogu prijaviti na naš konkurs. Radovi treba da budu isključivo prozni, a tematika u vezi sa pristupačnošću slijepih i slabovidih lica. Konkurs  traje od 15.07. do 01.11. 2010. godine.
Radovi će se ocjenjivati u dvije kategorije, juniorskoj (do 18 godina) i seniorskoj (preko 18 godina).
Nagradni fond konkursa je 1000 konvertibilnih maraka, dijeliće se po dvije nagrade u svakoj kategoriji. Prijavljeni radovi mogu biti dužine najviše do  deset (10) stranica  u A4 formatu, tj. u fontu veličine 12 u elektronskoj formi.
Radove  blagovremeno slati na adresu biblioteke, Frane Supila 31f ili e-mail adresu ssrs@blic.net. Rad se označava šifrom a podatke o autoru i rješenje šifre dostaviti u posebnoj koverti.
Na konkurs se ne mogu slati već objavljeni radovi.
Komisija će izvršiti izbor najkvalitetnijih radova, koji će biti objavljeni u posebnom zborniku.
Pravo na konkurs imaju sva zainteresovana lica sa govornog područja bivše Jugoslavije.
Sve dodatne informacije možete dobiti u našoj biblioteci na brojeve telefona: +38751 344-535, 344-530 ili putem gorenavedene e-mail adrese ssrs@blic.net