Obavještavamo sva zainteresovana lica da je rok za prijem radova na literarni konkurs koji tradicionalno organizuje Specijalna biblioteka za slijepa i slabovida lica RS produžen sa 01.11. na 15.11.2010. Podsjećamo da je tema konkursa u vezi sa pristupačnošću slijepih i slabovidih lica i da radovi treba da budu prozni.
Radove slati na adresu biblioteke, Frane Supila 31f ili e-mail adresu ssrs@blic.net. Rad se označava šifrom a podatke o autoru i rješenje šifre dostaviti u posebnoj koverti.

Sve dodatne informacije možete dobiti u našoj biblioteci na brojeve telefona: +38751 344-535, 344-530 ili putem  gorenavedene e-mail adrese.