Da bismo postigli velike stvari, moramo ne samo da djelujemo, već i sanjamo, ne samo da planiramo, već i vjerujemo.

Misao književnika Anatola Fransa, tema je ovogodišnjeg literarnog konkursa JU Specijalne biblioteke za slijepa i slabovida lica Republike Srpske.

Pišite nam  šta su za vas velike stvari. Šta ili ko vas inspiriše i pokreće u ostvarivanju vaših ciljeva. Da li sanjate, ili djelujete? Koliko vam je vjera, kako ona vaša, lična, tako i u druge ljude pomogla.

Konkurs je otvoren od 15. oktobra do 15. decembra 2019. godine i za isti, važe sljedeća pravila:

  • Na konkurs se mogu slati radovi iz svih književnih žanrova i rodova
  • Jedna osoba može poslati samo jedan rad
  • Prijavljeni radovi mogu biti dužine najviše do  pet (5) stranica  u A4 formatu, tj. u fontu veličine 12 u elektronskoj formi
  • Radovi koji su ranije objavljeni neće biti uzeti u obzir
  • Pravo na konkurs imaju sva zainteresovana lica sa govornog područja bivše Jugoslavije.

Radove  blagovremeno slati na adresu biblioteke, Frane Supila 31f, 78 000 Banjaluka ili na i-mejl konkurs.bsrs@mail.com

Rad se označava šifrom, a podatke o autoru i rješenje šifre dostaviti u posebnoj koverti.

Po završetku konkursa stručni žiri, u sastavu doktor teoloških nauka Slavoljub Lukić, profesorica srpskog jezika i književnosti Slobodanka Ružičić i bibliotekarka Jelena Radaković pregledaće radove i izdvojiti tri najbolja. Autorima pobjedničkih radova slijedi novčana nagrada, ali i objavljivanje u posebnoj publikaciji na crnom tisku, u zvučnom časopisu „Homer“ i u časopisu na brajevom pismu „Riječi u prstima“.

SREĆNO SVIMA!

Poziv na 12. literarni konkurs.mp3