Оваj културно-историјски водич кроз Бањалуку сада је приступачан и у звучној и брајевој техници, на српском и енглеском језику. Први дио књиге, који носи наслов „Алејама прошлости“, говори о прошлости града од најстаријих археолошких налаза, преко римског, средњовјековног, турског, аустроугарског времена, па све до 20. вијека, до времена прве и друге Југославије и Републике Српске. Други дио, под насловом „Алејама сашњости“, јесте шетња кроз данашњи град. Књига има и туристичку димензију и намијењена је свима који желе да упознају овај град.

Подаци о звучном издању: прочитала Данијела Грбић; трајање 2 сата и 18 минута.

Подаци о брајевом издању: издање на српском – 1 том, 141 страна; издање на енглеском – 1 том, 151 страна.