Najmlađa autorka u ediciji Jedan pisac, jedna knjiga. Četrnaestogodišnja Selena Berić posmatra svijet oko sebe i opisuje ga britko i precizno, kako to tinejdžeri umiju, sa mnogo mašte, humora i često ironije. Selena je nadrealni sanjar jave, kako kaže u jednoj od pjesama, djevojčica koja ne žuri da uđe u svijet odraslih, jer u njemu vidi štošta nelogično i luckasto. Sami nazivi nekih od pjesama ilustrativan su uvid u Selenin svijet:  „Fejsbuk noću“, „Stop ljubljenju na javnim mjestima“, „Prodajem pubertet za bilo šta“, „Nekad hoću“, „Moje fore i moji fazoni“, „Zašto ljudi vole samo klasične stvari“ i druge.

Zvučno izdanje obuhvata autorkin izbor pjesama iz zbirke „Kaputić“ i novih pjesama. Knjiga traje 64 minuta, podijeljena je u 48 fajlova, od čega su 47 pjesme a posljednji fajl je informacija o autorki. Tonska obrada Dragana Božić.

Selena Berić rođena je 2004. godine u Banjaluci. Objavila je knjigu poezije „Kaputić“ (2016), a u pripremi je i druga. Dobitnica je mnogobrojnih nagrada, od kojih izdvajamo dječiju Kočićevu nagradu „Zmijanče“, nagradu festivala Dječije carstvo, Bambi Orfeja i Bronzanog Orfeja u Frankfurtu, književnog kluba „Vihor“ iz Dervente i dr. Svira violinu i amaterski se bavi glumom.