Sa zadovoljstvom vas obavještavamo da je izdavačko odjeljenje Specijalne biblioteke objavilo novu knjigu u dva formatu – zvučnom i na brajevom pismu.

Riječ je, dakako, o „Odabranim pesmama Alekse Šantića“ koje su od sada dostupne korisnicima naše ustanove – slijepim i slabovidim licima.

Ideja da se izda ova zbirka, nastala je na početku godine, kada su proglašeni pobjednici 11. literarnog konkursa na temu „Aleksa Šantić – pjesnik zavičaja i pjesnik ljubavi“.

I, zaista Šantić je pjesnik i zavičaja i ljubavi, ali i mnogo više od toga. Prema riječima prof. dr Ranka Popovića, kojem se i ovim putem zahvaljujemo na ustupljenoj recenziji, Šantić (1868 – 1924) je … pjesnik posvemašnjeg Božjeg prisustva, on i proljetnu njivu umije da osjeti opjeva kao hram, jer zna da ni sjetve, ni žetve, ni ploda ne biva bez Oca Nebeskog. Njegov doživljaj svijeta je liturgijski, možda najizrazitiji u sveukupnom modernom srpskom pjesništvu. Jedna školska predstava o Šantićevoj poeziji stvrdla se i pretrajala, nažalost, do danas, i može je razbiti samo prisni lični doživljaj susreta sa pjesnikom bez predumišljaja. Da nije tako, zar bi ostalo skrajnuto ono najbolje što je on dao. Noć nikada nije u  čeznuću takom/pripila se zemlji, niti li je rosa/strepeći na listu tako sjajna bila/ (…) Još jedanput vidjeh zamišljena Hrista/gdje kroz žito         prođe i pogladi tio/ rukom uzdrhtane vrhe ploda čista…/ Sjutra svud je poljem ječam zlatan bio…

Osim profesorove recenzije „Šantićevo zavještanje“ u sklopu oba izdanja ove knjige, može se naći predgovor, te kratka biografija koju je napisao Jovan Deretić. Sve ostalo su zauzele pjesme, podijeljene na osam različitih ciklusa, koje su imenovani po naslovima. Prvi ciklus sadrži jednu pjesmu koja nas uvodi u Šantićev poetski svijet. Riječ je o „Moji putevima“ nakon čega slijede pjesme „Moja otadžbina“, „Moja ljubav“, „Hljeb“, „Pod jedrima“, „Naš stari dome“, „Srce“ i naposljetku  „Poslednji let“.

Audio knjiga „Odabrane pesme Alekse Šantića“ traje 2 sata i 41 minutu. Za potrebe lica sa oštećenim vidom pjesme je pročitao pisac Goran Dakić, dok je za tonsku obradu bila zadužena Jelena Radaković.

Izdanje na brajevom pismu ima 214 strana koje je konvertovao i odštampao tiflograf – grafolog Jovica Radanović.

Prije nego što poslušate tri Šantićeve pjesme u mp3 formatu, valja napomenuti i to, da osim naknadno ubačene recenzije i biografije, ostatak knjige je rađen po uzoru na originalno, štampano izdanje iz 1932. godine, objavljeno u Beogradu, gdje se kao urednik knjige potpisao Milan S. Šantić, dok je predgovor napisao Jovan Dučić.

Meteor.mp3
Svijetla noc.mp3
Moja noci.mp3