Ponekad nas život stavlja pred nerješive moralne jednačine.

U središtu priče je sudbina sudije koji je donio presudu suprotno očekivanjima javnosti, sudije koji se upustio u, kako izgleda, unaprijed izgubljenu bitku sa predrasudama prema romskoj manjini. Priča ima donekle autobiografski karakter, inspirisana je stvarnom odlukom sudije Miodraga Majića u sličnom slučaju.

Tragična priča o dvoje mladih, zaljubljenih, Ajše i Gabriela, ispričana je u više glasova i iz tog višeglasja sklapa se kritička slika društva sa mnogo problema, gdje glavnu riječ vode tabloidi, gdje su institucije korumpirane i potčinjene političkoj moći, a političari naklonjeni korupciji, društva netolerancije i otvorenog i prikrivenog nasilja, bez dovoljno empatije za tradicije i običaje manjina.

U pravnom sistemu u kome više nema mjesta za čovjeka, prva žrtva je pravda.

Knjiga je u kratkom vremenu doživjela četrdeset izdanja.

Za zvučni format Specijalna biblioteka je dobila odobrenje autora i izdavača.

Zvučno izdanje u trajanju od 10 sati i 41 minuta pročitao je glumac Rajko Marčeta, a tonski obradila Dragana Božić.