Prva sveobuhvatna biografija Ive Andrića „U požaru svetova” Mihaela Martensa prati životni put našeg nobelovca i analizira evropsku istoriju 20. vijeka.

Martens detaljno, i na osnovu temeljnog poznavanja Andrićevog djela, prepiske, arhivske građe i korišćene literature, opisuje Andrićev život od rođenja u Bosni, preko sarajevskog atentata i diplomatske službe u evropskim prestonicama i Trećem rajhu, pa do života u Beogradu pod okupacijom, kada piše djela koja će mu donijeti svjetsku slavu, a priklanjanje Andrića novoj vlasti poslije oslobođenja posebno su intrigantan dio ove iscrpne i pouzdane biografske studije.

Naslov knjige „U požaru svetova” parafraza je rečenice iz Andrićeve priče „Žena na kamenu” jer, prema riječima autora, najbolje ilustruje Andrićev politički život: „Sagoreti bez ostatka, izgubiti se u opštem požaru svetova kao vatra u vatri”.

Muharem Bazdulj primjećuje da Martensova knjiga o Andriću na svojevrstan način potvrđuje tezu da autori rođeni izvan jugoslovenskog istorijskog prostora, kojima srpski nije maternji, mogu da napišu knjige koje našoj kulturi nedostaju.

Zvučno izdanje traje 15 sati i 53 minute, pročitala ga je Dragana Božić.

Mihael Martens (Hamburg, 1973) njemački je novinar i pisac, dugogodišnji politički dopisnik lista „Frankfurter algemajne cajtung” i stručnjak za balkanska pitanja. Tokom svoje novinarske karijere boravio je u Sankt Peterburgu, Atini i Istanbulu, a od 2002. do 2009. u Beogradu kao dopisnik Frankfurtskog dnevnika. Kod nas je 2013. godine prevedena njegova knjiga „U potrazi za junakom”.