U saradnji sa Udruženjem lektora Republike Srpske, JU Specijalna biblioteka za slijepa i slabovida lica RS objavila je zvučni pravopisni priručnik „Jezikolovac“ namijenjen učenicima, ali i svima onima koji imaju jezičke nedoumice o tome kako i kada upotrebljavati crticu i skraćenicu, šta se piše velikim, a šta malim slovom i mnogo toga još što su pripremili profesori i lektori sa ciljem da olakšaju  drugima usvajanje pravila maternjeg jezika.

Pravopisna rješenja su prikazna na domišljat način – putem pjesama, koje su napisali i pročitali u tonskom studiju Biblioteke Aleksandra Savić, Milena Urukalo i Saša Ćetojević.

Zvučna knjiga „Jezikolovac“ sadrži 31 fajl i traje 31 minutu. Osim pjesama, poput „Azbučne zbrkobajke“, „Izduvanog h“, „Jotovanja“ i dr., korisnici imaju priliku da u predgovoru saznaju nešto o samom djelu, te na kraju i o Udruženju lektora RS. Za tonsku obradu ovog priručnika bila je zadužena bibliotekarka Jelena Radaković.