Specijalna biblioteka svake godine po završetku literarnog konkursa štampa brošuru sa pristiglim radovima. Ove godine u pitanju je brošura koja prati VI po redu literarni konkurs za 2013. godinu pod nazivom „Dva vijeka od rođenja Njegoša“.

U brošuri pored 11 pristiglih radova mogu da se pročitaju uslovi ovogodišnjeg konkursa, ali i ocjena žirija.  Brošura takođe sadrži i audio CD  sa pročitanim radovima u tonskom studiju Biblioteke.

Urednik ovog nevelikog izdanja je Želimir Radinović, a za prelom i korekturu je bila zadužena Jelena Radaković.

Pobjednicima će brošura biti poslana putem pošte, a svi ostali (učesnici i zainteresovani) mogu da se jave na imejl adresu Biblioteke za svoj primjerak.