Ove godine obilježava se 400 godina godina od smrti velikana engleske i svjetske književnosti Vilijama Šekspira, preminulog 23. aprila 1616. godine. Tim povodom u njegovoj rodnoj Engleskoj i cijelom svijetu, pa tako i kod nas, održane su prigodne manifestacije u vidu predstava, izložbi, filmova…
Naša ustanova pridružuje se ovom velikom jubileju snimanjem zvučne knjige “Šekspir – svet kao pozornica” autora Bila Brajsona.

Vilijam Šekspir, najslavniji pjesnik koji je ikad pisao na engleskom jeziku, ostavio je za sobom gotovo milion riječi teksta, ali je njegova biografija dugo ličila na šikaru nevjerovatnih pretpostavki zasnovanih na rijetkim činjenicama. Tako Kongresna biblioteka u Vašingtonu sadrži oko 7.000 djela o Šekspiru, u katalogu Britanske biblioteke pod odrednicom „Šekspir“ dobija se 13.855 mogućnosti, a svake godine objavi se oko 400 ozbiljnih naučnih radova o ovom književnom geniju.

Čvrstom rukom i sa sebi svojstvenom duhovitošću, Bil Brajson se probija kroz živopisnu džunglu nevjerovatnih pretpostavki ispletenih oko rijetkih činjenica otkrivajući Šekspirov ljudski lik kao i epohu u kojoj je stvarao.

Knjigu, koja će zainteresovati početnike podjednako kao i učene šekspirologe, pročitala je i tonski obradila Dragana Božić. Knjiga traje 6 sati i 32 minute.