Broj: 94/22 od 01.09.2022.

Banja Luka

JU SPECIJALNA BIBLIOTEKA ZA SLIJEPA I SLABOVIDA LICA REPUBLIKE SRPSKE

Frane Supila 31 F, Banja Luka

Red. brojPREDMET NABAVKECPV kodPROCJ.VR.
BEZ PDV-a
PROCJ.VR.
SA PDV-om
VRSTA POSTUPKAOKVIRNI DATUM POKRETANJA POSTUPKA
(KVARTAL)
OKVIRNI DATUM      ZAKLJUČIVANJA   UGOVORA    IZVOR
FINANS.
1ROBE       
1.1Gorivo za službeno vozilo09133000-02.200,00 2.574,00DIREKTNI SPORAZUMIII KVARTALIII KVARTALBUDŽET
1.2Adapt.odjeljenja smještaja (stolarski radovi, panoi, štafelaji i vitrine)39171000/17.692,309.000,00JAVNA NABAVKAIV KVARTALIV KVARTALBUDŽET
UKUPNO ROBE 9.892,3011.574,00   
Red.
broj
PREDMET NABAVKECPV kodPROCJ.VR.
BEZ PDV-a
PROCJ.VR.
SA PDV-om
VRSTA POSTUPKAOKVIRNI DATUM POKRETANJA POSTUPKA
(KVARTAL)
OKVIRNI DATUM ZAKLJUČENJA UGOVORAIZVOR FINANS.
2USLUGE       
2.1Rashodi za izvođenje farbarsko-molerskih radova45442100-8854,70 1.000,00DIREKTNI SP.IVKVARTALIV KVARTALBUDŽET
2.2Rashodi za izvođenje vodoisnt.radova39715300-01.196,581.400,00DIREKTNI SP.IV KVARTALIV KVARTALBUDŽET
2.3Rashodi za usluge protivpožarne zaštite50000000-51.200,00 1.404,00DIREKTNI SP. III KVARTALIII KVARTAL  BUDŽET
2.4Rashodi za usluge
obezb.imovine
66519000-11.200,00 1.404,00DIREKTNI SP.III KVARTALIII KVARTALBUDŽET
2.5Rashodi za usluge tel.64220000-42.000,00 2.340,00DIREKTNI SP.III KVARTALIII KVARTALBUDŽET
2.6Rashodi registr. služb.vozila66514110-0481,00 562,77DIREKTNI SPORAZUMIII KVARTALIII KVARTALBUDŽET
UKUPNO USLUGE6.932,288.110,77