Specijalna biblioteka za slijepa i slabovida lica je lokalizovala NVDA čitač ekrana i korisničku pomoć na srpski.

NVDA će biti dostupan na srpskom jeziku nakon slijedećeg zvaničnog izdanja. Ukoliko žele već sada da koriste ili testiraju aplikaciju na srpskom možete preuzeti razvojnu vezriju sa lokalizovani NVDA čitač ekrana razvojna verzija