Specijalna biblioteka za slijepa i slabovida lica je lokalizovala na srpski AMIS čitač za Dejzi knjige
Srpsku verziju možete preuzeti sa slijedeće lokacije lokalizovani AMIS čitač