Nakon obilježavanja malog jubileja – 20. broja časopisa Homer, ponovo smo sa vama i to u vidu dvobroja.

Iz bogatog sadržaja, izdvajamo riječi stručnjaka -doktorica Tanja Ješić Petrović specijalista oftalmologije dala nam je odgovore na pitanja – šta je to dijabetička retinopatija, koji su simptomi, tipovi i šta treba da znate o prevenciji i liječenju, magistar ekonomskih nauka Miloš Grujić pojasnio nam je šta je to Grinflid, dok nam je književnik Berislav Blagojević poslao svoju novu priču „Lovorov vijenac Borisa Spaskog“.

Takođe, obratite pažnju i na nove naslove iz Biblioteke, jer se tamo kriju odlomci  djela iz edicije Jedan pisac, jedna knjiga. Riječ je o zbirci priča „Zavičajni muk“ mladog pisca Borisa Petrovića i o knjizi Žane Vukosavljević pod nazivom „I mudri i bezazleni“.

I u ovom broju Homera, poklanjamo vam knjigu. U pitanju je  „Život i delo Veljka Ramadanovića“ autora Đorđa Vukotića – Čevskog.

 

TEHNIČKI PODACI:

Homer, časopis za kulturu, umjetnost i nauku;  broj 21/22, avgust 2018. godine.

Časopis je snimljen i kopiran u digitalnom (mr3) formatu u tonskom studiju Biblioteke, u trajanju od 6 časova i 30 minuta.

Redakcija – Dragana Božić i Jovica Radanović. Glavna i odgovorna urednica Jelena Radaković.

Tekst čita – Saša Rožić.

Tonska obrada – Saša Rožić.

Časopis je besplatan. Rukopise koji se ne vraćaju i ne plaćaju slati na adresu Biblioteke (Frane Supila 31 f) ili putem imejla: casopis.homer@gmail.com