Органе управљања библиотеке чине управни одбор и директор.

Библиотеком руководи директор, а именује га и разрјешава Влада Републике Српске.

Директор је одговоран Управном одбору Библиотеке и Влади Републике Српске.

Директор ЈУ Специјалне библиотеке за слијепа и слабовида лица РС је Желимир Радиновић (2013-), дипл. новинар.
Претходници:
Бранко Сузић, в.д. директор (2006-2012)
Миломир Мартић, в.д. директор (2012-2013)
Управни одбор именује и разрјешава Влада Републике Српске са мандатом од четири године.
Начин рада Управног одбора ближе се уређује Пословником о раду Управног одбора, којим се утврђује и начин рада комисија и других радних тијела које оснива Управни одбор.
Управни одбор Библиотеке у актуелном сазиву (2017-) броји три члана, и то:
– предсједник  Зоран Кисић
– замјеник Саша Грбић
– члан Јадранка Ђуровић
Претходни сазиви УО:
2006-2012
Невенка Вулић, предсједница
Милка Давидовић
Стојанка Декић
Саша Грбић
Јовица Радановић
2012-2017
Саша Грбић, предсједник (2012-2015)
Милка Давидовић / Зоран Кисић
Невенка Вулић / Данијела Ласица
Милка Јаћимовић
Вера Бошковић, предсједница (2015-2017)