Organe upravljanja biblioteke čine upravni odbor i direktor.

Bibliotekom rukovodi direktor, a imenuje ga i razrješava Vlada Republike Srpske.

Direktor je odgovoran Upravnom odboru Biblioteke i Vladi Republike Srpske.

Direktor JU Specijalne biblioteke za slijepa i slabovida lica RS je Želimir Radinović (2013-), dipl. novinar.

Prethodnici:

 • Branko Suzić, v.d. direktor (2006-2012)
 • Milomir Martić, v.d. direktor (2012-2013)

Upravni odbor imenuje i razrješava Vlada Republike Srpske sa mandatom od četiri godine.

Način rada Upravnog odbora bliže se uređuje Poslovnikom o radu Upravnog odbora, kojim se utvrđuje i način rada komisija i drugih radnih tijela koje osniva Upravni odbor.

Upravni odbor Biblioteke u aktuelnom sazivu (2017-) broji tri člana, i to:

 • predsjednik  Zoran Kisić
 • zamjenik Saša Grbić
 • član Jadranka Đurović

Prethodni sazivi UO:

2006-2012
 • Nevenka Vulić, predsjednica
 • Milka Davidović
 • Stojanka Dekić
 • Saša Grbić
 • Jovica Radanović
2012-2017
 • Saša Grbić, predsjednik (2012-2015)
 • Milka Davidović / Zoran Kisić
 • Nevenka Vulić / Danijela Lasica
 • Milka Jaćimović
 • Vera Bošković, predsjednica (2015-2017)