Библиотека пружа услуге штампања књига и часописа у складу са усвојеним годишњим планом издавачке дјелатности. Услуге штампања обавља Одјељење за издавачку дјелатност Библиотеке у техникама прилагођеним потребама слијепих лица, тј. на Брајевом писму и у увећаном слогу, као и обичној штампи.

Издавачка дјелатност Библиотеке одвија се у складу са наруџбама и потребама заинтересованих субјеката и појединаца. Већина услуга пружа се бесплатно или у складу са склопљеним уговором између Библиотеке и других правних субјеката.

У склопу Библиотеке обављају се сви послови у вези са штампањем: од припреме и обраде текстова, конвертовања, прелома, штампања, увезивања, паковања и дистрибуције одштампаних материјала.