Објекат Културно-информативног центра располаже смјештајним капацитетима од 6 двокреветних и 4 трокреветне собе хотелског типа у којима се истовремено могу смјестити 24 лица.

Објекат такође располаже чајном кухињом и рестораном у којем се истовремено може послужити 32 осoбе.

Ови капацитети превасходно су намијењени за смјештај кандидата који долазе на обуку као и група из унутрашњости за које се проводе различити скупови као што су сједнице, семинари, савјетовања и сл. Сви приходи остварени од ових услуга употребљавају се за покривање трошкова текућег и инвестиционог одржавања објекта.

Све информације на: jazic.bsrs@mail.com