bjekat raspolaže konferencijskom salom od 60 mjesta i dvije učionice sa po 30 mjesta u kojima se obavljaju razni skupovi edukativnog karaktera, sastanci i sl. Konferencijska sala je multimedijalna, sa video bimom i ozvučenjem, klimatozovana.

Pored naše organizacije sastanke u konferencijskoj sali održavaju i druge institucije Republike Srpske i BiH, naročito srodne invalidske organizacije, nevladine i vladine organizacije.