JU Specijalna biblioteka za slijepa i slabovida lica Republike Srpske raspolaže audio braj internet klub čitaonicom gdje se, između ostalog, organizuju različite vrste kurseva za slijepa i slabovi dalica.

Uz pomoć stručnih predavača slijepi i slabovidi  korisnici se obučavaju u radu sa računarom uz primjenu govornog softvera za srpski jezik i upotrebu brajevih izlaza.

Organizovanjem kurseva iz orijentacije i mobiliteta pruža im se prilika da se osposobljavaju za samostalan život i za kretanje uz pomoć bijelog štapa.
U organizaciji Biblioteke provode se i drugi edukativni sadržaji kao što su učenje stranih jezika, savjetovalište, rani tiflološki tretman, opismenjavanje na brajevom pismu, različite radionice i slično.

int_klub1Audio braj internet klub čitaonica