Specijalna biblioteka za slijepe Republike Srpske obimom svojih aktivnosti orijentisana je prevashodno na slijepe i slabovide korisnike Republike Srpske. Takođe, naše usluge su dostupne i korisnicima iz Federacije BiH i okruženja.

Kroz saradnju i zajedničke aktivnosti sa bibliotekama i udruženjima slijepih iz okruženja trudimo se da kvalitet naših usluga podignemo na viši nivo.

Konkretne aktivnosti

Naša biblioteka orijentisana je na realizaciju slijedećih konkretnih aktivnosti:

 • štampanje i snimanje knjiga iz područja stručne literature i lijepe književnosti
 • štampanje i snimanje časopisa
 • nabavka bibliotečke građe u formatima dostupnim slijepim i slabovidim licima (brajevo pismo, zvučna i digitalna tehnika, uvećani slog i obična štampa)
 • stručna obrada, čuvanje, zaštita i popravka bibliotečke građe
 • izrada biltena i kataloga
 • vođenje dokumentacije o građi i korisnicima
 • saradnja sa drugim bibliotekama i srodnim ustanovama
 • organizovanje čitaonice
 • dostavljanje podataka za registar biblioteka
 • izdavanje kataloga, bibliografija, drugih bibliotečkih publikacija, novina i časopisa
 • organizovanje kulturnih manifestacija i drugih oblika razvijanja interesa za bibliotečku građu i bibliotečku djelatnost samostalno i u saradnji sa kulturnim i obrazovnim ustanovama i preduzećima
 • obavlja povjerene poslove u vezi sa upravljanjem, organizovanjem i poslovanjem objekta Kulturno-informacionog centra sa bibliotekom.
 • ostali poslovi utvrđeni Statutom, koji služe za obavljanje djelatnosti Biblioteke

Usluge za korisnike

Našim korisnicima na raspolaganju su slijedeće usluge:

 • redovna pozajmica knjiga u svim tehnikama korisnicima širom Republike Srpske, posredstvom pošte
 • neposredna dostava knjiga korisnicima s područja Banje Luke
 • podsticanje i pomoć korisnicima pri izboru i korišćenju bibliotečke građe, informativnih pomagala i izvora
 • pristup Audio-Braj internet-klub čitaonici i neposredno korištenje njenih sadržaja

Usluge za ostale subjekte

Zahvaljujući kapacitetima kojima raspolažemo, u mogućnosti smo da i vanjskim subjektima ponudimo saradnju na realizaciji konkretnih zadataka. Sprovođenjem ovih aktivnosti obezbjeđuje se dio sredstava kojima se finansiraju programske aktivnosti biblioteke.

Za detaljnije informacije o uslugama koje su dostupne za ostale subjekte molimo da provjerite ostale dijelove ove sekcije, prvenstveno one koji se odnose na organizovanje skupova, obezbjeđivanje smještaja i ishrane, tonsko snimanje, obradu i umnožavanje i štampanje knjiga i časopisa. Za detalje možete nas dodatno kontaktirati.