Odjeljenje zajedničkih poslova u sklopu svojih nadležnosti obavlja sve poslove u vezi sa rukovođenjem i upravljanjem  Bibliotekom, obavlja sve administrativno-tehničke poslove, organizuje materijalno-finansijske poslove, vrši nabavku neophodnog repromaterijala i potrošnog materijala i obezbjeđuje svu neophodnu logistiku za rad svih odjeljenja.