Одјељење за издавачку дјелатност ради на пословима у вези са издавачком и информативном дјелатношћу.
То подразумијева припрему и снимање нових наслова предвиђених планом издавања и објављивања дјела у свим расположивим техникама (у звучној техници, на Брајевом писму, у увећаном слогу и у уобичајеној црној штампи).

Index_4Waves-Pro-v3

Брајев штампач

Снимање, обрада, коректура, ускладиштење и дистрибуција електронске дигиталне књиге врши се уз употребу специјализованог уређаја за скенирање књига, у броју и обиму који задовољава потребе читалаца а у складу са могућностима библиотеке.

booksnap 2

Букснеп

Особље овог одјељења ангажује се и на пословима преснимавања постојећих дјела са аудио касета у mp3 формат и друге формате електронске верзије за којима се укаже потреба и могућност.

Информативном дјелатност подразумијева рад на припреми, штампању, снимању, умножавању и дистрибуцији часописа на брајевом писму („Ријечи у прстима“) и у звучној техници („Хомер“).

Осим  послова у вези са сопственом информативном дјелатношћу врше се и услуге за потребе Савеза слијепих и његових организација и чланства, као и услуге за потребе других субјеката.
Такође кроз издавачку дјелатност обављају се и услуге штампања и снимања уџбеника за потребе Завода за уџбенике, школе за слијепа и слабовида лица и других заинтересованих.

Снимање звучне књиге у студију