Specijalna biblioteka podržala festival „Uhvati film“

I ove godine, JU Specijalna biblioteka za slijepa i slabovida lica Republike Srpske podržala je...

Opširnije