Prnjavor – Edukacijom protiv diskriminacije

Prepoznati lice sa invaliditetom, omogućiti mu normalno školovanje i pomoći mu u pronalasku...

Opširnije